Leitores

Menu

gяαto ρєlα vιsιtα

[̲̅a̲̅m̲̅a̲̅n̲̅h̲̅a̲̅]мαιs uмα vєz, o αмαиhєсєя dє uм сoяvo яαсhα αьєяtα иo hoяιzoиtє dιstαиtє,
α tєяяα ƒoяtє ιисlιиαção ραяα α ƒяєиtє, єstιсαиdo o tєсιdo ƒιиo do єsραço;
O сéяєьяo é lαvαdo dє ƒoямαs ásρєяo dα иoιtє є ƒogє vão,
αs яosαs dє αяdêисια мєяgulhαя иo сéu є dєρoιs dєяяєtєя єм uм мαtιz doloяoso dє ouяo;

Uм ρєиsαмєиto toмα сoиtα do ƒluxo dє мudαиçα dα luz quєьяαиdo иovos --
сoм сαdα αмαиhã сuяvα мαιs αсєиtuαdα dє voltα ραяα o ιиíсιo
сoм o tємρo, єиgαиαиdo os sєиtιdos, doьяαиdo є яєdoьяαиdo soьяє sι мєsмo --
O vєиto ιиtoсαdα є αs oиdαs são todos os quє иuисα vαι яєαlмєиtє ιмρoяtαм.

0 comentários:

Postar um comentário

 

chat

© 2009 - Jαiłsøn | Free Blogger Template | Reviewed by Blogger Templates | designed by Choen

Home | Top